Tartessos

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Guadalquivir Vadisi'nin ağzında yer alan erken ticaret krallığı, antik yazarlar tarafından altın, gümüş, kalay ve kurşun kaynağı olarak tanımlanan yarı efsanevi bir şehre ev sahipliği yapıyordu. Bu yer, aslında Tartessos olarak bilinen Geç Bronz Çağı topluluğuna aitti ve Río Tinto madenleri de dahil olmak üzere geniş topraklara yayılmıştı. M.Ö. 800-550 civarında, Huelva hazinesinde bulunan kalıntılar, Sardunya, Sicilya, Kıbrıs, Fenikeliler, Fransa, Brittany ve İrlanda gibi bölgelerle yapılan ticarete dair güçlü dolaylı kanıtlar sunmaktadır. Bu dönemdeki kültürel etkileşimler, M.Ö. 1. milenyuma dayanan Tartess kültürünü şekillendirmiş ve aslında Fenikelilerin kültürüne dayanan, ancak Etrüsk ve Yunan etkilerini de içeren bir kültür ortaya çıkarmıştır. Tartess kültürü, İspanya'da Doğu kıyısının medeniyet sahibi İberlileri ile merkez ve kuzeydeki daha az gelişmiş halklar üzerinde önemli bir etki bırakmıştır.

0