Yassitepe Mound

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Höyüğün en uzun süreli yerleşimi Erken Tunç Çağı'nda olmuş, kazılan alanlarda bugüne kadar toplam 14 mekân tespit edilmiştir. Yassıtepe Erken Tunç Çağı katlarını içeren ve mimari açıdan belirgin bir plan ortaya koyan IIB1 ve IIB2 katlarındaki yapıların fazla değişime uğramadan yeni tekrarı şeklinde inşa edildikleri anlaşılmaktadır. Test açmasından elde edilen bulgular bu katlara ait mimari geleneğin IIB3 katı ile başladığını göstermektedir. Yapıların ortak duvarlara sahip olmaları ve mekan aralarında kapı açıklıklarının bulunması, yerleşimin büyük oranda bir kompleks şeklinde aynı zamanda yapıldığını kanıtlamaktadır. Yassıtepe Höyüğü Erken Tunç Çağı tabakalarından elde edilen C14 analizleri mö 3020 -2900 ile mö 2880-2830 yılları arasındaki bir süreci işaret etmektedir. Dolayısıyla elde edilen tarihler ve bulgular Yassıtepe'de Erken Tunç Çağ'ın başlarında Troya I ve öncesine giden kültürel bir sürecin yaşandığını ortaya koymaktadır.

https://www.visitizmir.org/tr/Destinasyon/10338Copied

0