Sardis

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Sardis, Anadolu'nun batısında Lidya bölgesinde bulunan antik kenttir. MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından kurulmuştur. MÖ 546 yılında Pers İmparatorluğu tarafından ele geçirilmiş ve MÖ 514 yılında Ahenk Tapınağı inşa edilmiştir. MÖ 4. yüzyılda, Lidyalıların kralı Kroisos tarafından yeniden inşa edilmiştir. MÖ 323 yılında, İskender tarafından ele geçirilmiş ve Roma İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir. Arkeolojik kazılar, Sardis'te MÖ 7. yüzyıldan başlayarak Bizans dönemine kadar uzanan bir tarihsel süreci göstermektedir.

0