Peoples of the Sea

Added byIN Nations  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Bronz Çağı'nın sonlarına doğru Anadolu'nun doğusunu, Suriye'yi, Filistin'i, Kıbrıs'ı ve Mısır'ı istila eden saldırgan denizcilerin herhangi bir grubu. Bu istilacılar, Hitit İmparatorluğu dahil olmak üzere birçok yerin yıkılmasından sorumlu tutulurlar. Bu istilaların neden olduğu antik Yakın Doğu kayıtlarında ani bir kesilme olması nedeniyle, bu karışıklıkların kesin boyutu ve kökeni belirsiz kalmıştır. Temel kanıtlar Mısır metinlerine ve illüstrasyonlarına dayanmaktadır; diğer önemli bilgiler Hitit kaynaklarından ve arkeolojik verilerden gelmektedir. Bu halklar karışık kökene sahipti ve bu halkların muhtemel kimlikleri şunlardır: Pulesati/Pelset/Peleset = Filistinliler; Luka/Lukka = Likyalılar; Akawasha/Ahhiyawa/Ekwesh = Akalar; Danuna = Danaoi; Sherden/Sherdana/Shardana = Sardunyalılar; Shekelesh/Sicels/Sikels/Siculi = Sicilyalılar; Tursha/Tyrsi/Teresh/Tyrrhenians (Tyrsenoi) = Etrüskler.

0