Parados

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Tiyatroda oyuncuların orkestraya ulaşmak veya oradan ayrılmak için kullandıkları giriş veya çıkış; koltuklar ile skene arasındaki alan.

0