Ozieri Culture

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Geç Neolitik döneme ait Sardunya kültürü, mağaralardan ve açık köylerden bilinir ve M.Ö. 4. ve 3. binyıllara tarihlenir. Bu kültür, süslü ve yüksek kaliteli seramik üretmiştir. Klasik Ozieri süslemeli seramikleri, Grotta di Filiestru'da (Bonu Ighinu) M.Ö. 4100-3500 yıllarına tarihlenmektedir. Beaker seramikleri ve bazen bakır ve gümüş objeler ile mermer figürinlerle süslenmiş kaya mezarlara rastlanmaktadır.

0