Opus Latericium

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Opus latericium, opus caementicium'un bir çekirdeğini kaplamak için sıralı tuğlaların kullanıldığı bir Roma inşaat şeklidir. İmparatorluk döneminde baskın duvar inşaatı biçimiydi.

0