Oculus

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Roma'daki Pantheon'da olduğu gibi kubbenin tepesindeki merkezi açıklık. Bu terim aynı zamanda oeil-de-boeuf penceresi gibi dairesel veya oval şekilli küçük bir pencere için de kullanılır. Üçüncü bir anlam, İspanyol sembolü keramikte olduğu gibi, çift daire veya spirallerden oluşan, gözü simgeleyen dekoratif ve dini bir motiftir. Tasarım, MÖ 4.-3. binyıllarda Batı Avrupa'da yaygındı. İspanyol Bakır Çağı'nda, örneğin Los Millares'te görülür ve Neolitik Çağ'ın sonlarında İrlanda'da ve Kuzey Avrupa'da da bulunur. Her İyonik sütunun başlığında karakteristik bir çift volüt veya spiral kıvrım bulunur; bunların her birinin merkezinde göz veya göz gözü olarak da bilinen bir göz veya disk bulunur.

0