Murus Gallicus

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

La Tène Demir Çağı'nda Avrupa'da kullanılan bir tür sur; Julius Caesar tarafından Avaricum'un (Bourges) Kelt oppidumunun savunmasını tanımlamak için ortaya atılmıştır. Surlar, yatay ahşap bağlama ile toprak ve taştan yapılmış ve demir çivilerle bir arada tutulmuştur. Kirişlerin arasındaki boşluklar taş duvarlarla doldurulmuştur. Genellikle tarih öncesi Avrupa'daki büyük Demir Çağı tepe kalelerinde kullanılmıştır.

0