Library of Pergamon

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

MÖ 197-159 civarında Bergama'nın hükümdarları büyük bir kütüphane kurdular. Bunun İskenderiye Kütüphanesi ile rekabet halinde mi olduğu yoksa sadece değerli bağımsız bir çaba mı olduğu spekülasyon konusu olmaya devam ediyor. Bu proje ve bu amaçla inşa edilen devasa yapılar, Kral II. Eumenes'in hükümdarlığıyla ilişkilidir. Bergama Kütüphanesi'nin 200.000 papirüs rulosu içerdiği sanılıyor; antik dünyanın en büyük ikinci kütüphanesi; ancak ne İskenderiye'de ne de Bergama'da yapılan ruloların sayısını hesaplamak için elimizde somut bir veri bulunmamaktadır.

0