Kheker Frieze

added by

Kheker frizi, MÖ 2686-2613 yılları arasında 3. Hanedan'dan beri Eski Mısır mimarisinde yaygın olarak görülen dekoratif bir motiftir. Oyulmuş veya boyanmış frizlerde, binaların üst kenarları boyunca dizili düğümlerden oluşur.

0