Gorytos

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

MÖ 6.-3. yüzyıllarda İskitlerin karakteristiği olan sadak ve yay kılıfını birleştiren bir kılıf. Sanatsal kabartma sahnelerle süslenmiş altın plakalarla kaplı süslü olanlar, Solokha ve Chertomlyk gibi MÖ 4. yüzyıl İskit Kurganlarından bilinmektedir. Kul'-oba kurganından alınan ünlü altın İskit vazosu üzerinde bir gorytos tasviri vardır.

0