Glans Plumbea

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

[Latince: "kurşun meşe palamudu"]. Bir kurşun jeton, Roma ordusundan bir el cephanesi. Miktar ve yüksek hız bakımından sapan kullanan askerler tarafından taşlara alternatif olarak kullanılmıştır.

0