Deverel-Rimbury Culture

Added byIN Cultures  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

MÖ 15.-12. yüzyıllarda Güney Britanya'da yaşanan bir Bronz Çağı kültürü. Adını Dorset'teki iki bölgeden almıştır ve Kelt tarlaları, çekirdekli küçük çiftlikler ve çitlerle çevrili sığır muhafazaları ve ya düz vazo tarlalarında ya da alçak höyüklerin altında yakılan cesetlerle karakterize edilmiştir. Ayırt edici kaplar, kanallı veya yivli dekorasyona sahip küresel kaplar ve kordonlu süslemeli fıçı veya kova şeklindeki kaplardı. İnsanların Fransa'dan geldikleri ve büyük çiftçiler oldukları ve sabanı İngiltere'ye tanıttıkları düşünülüyor. Bugün görülebilen kare şeklindeki linçler onların sürülmesinin sonucudur.

0