Daub

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Çamur ve çamur duvarında matris görevi gören kil bazlı bir malzeme. Harç, saz çerçeveye sıvanır ve kurumasına izin verilerek hızlı ve nispeten hava geçirmez bir yapı oluşturulur. Su sazının izi, arkeolojik alanlardaki bazı eski malzemelerle günümüze ulaşmıştır.

0