Carruca

Added byIN Tools  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Bir taşıma aracı. Bu aracın ön tekerlekleri arkadaki iki tekerlekten daha küçük olan dört tekerleği vardı. Bunun bir örtüsü vardı ve iki ila dört at veya katır tarafından çekiliyordu. Araba genellikle bronz ve fildişi oymalarla ve gümüş ve altın oymalarla süslenirdi. İmparatorluk ailelerinin üyeleri bu tür otobüslerle seyahat etmekten hoşlanıyorlardı.

0