Canaanean Blade

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Özel bir teknikle üretilen son derece düzenli ve büyük (1-2 inç genişliğinde ve 10-12 inç uzunluğunda) bir tür çakmaktaşı bıçak. Teknoloji ilk olarak MÖ 4. binyılın başında Doğu Anadolu ve bitişik bölgelerde ortaya çıkmış ve daha sonra MÖ 3500'de güney Levant'a (Kenaan) aktarılmıştır; bu bıçaklar MÖ 2000 yılına kadar üretilmiştir.

0