Caesium Magnetometer

Added byIN Tools  Save
added by

Sezyum Manyetometre, dünyanın manyetik alanının yaklaşık milyonda birine kadar küçük manyetik değişimleri algılayabilen son derece hassas portatif bir manyetometre.

0