Boat Axe

added by

Geç Neolitik Çağ'da doğu İskandinavya'da bulunan özel bir taş savaş baltası türü, uçları kalkık basit bir tekneye benzediği için bu adı almıştır. 'Bot-balta kültürü' terimi bazen bu baltaların içinde bulunduğu tek mezar veya kordonlu mal kültürünün doğu İskandinav varyantı için kullanılır.

0