Beehive Tomb

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Miken uygarlığının mimari yapılarından biri olan tholos mezarı, kesilmiş ve cilalanmış konglomerat taş bloklarının birbirine geçmesiyle oluşturulmuş, sivri kubbeli bir yapıdır. Genellikle bir giriş yolu ve büyük bir kapısı vardır. Bronz Çağı'nın zengin ve asil kişileri, bazen devasa boyutlardaki ve mükemmel oranlara sahip bu tonozlu mezarlarda gömülürdü. Tholos mezarlarının üç kısmı vardır: Genellikle yabani taşlarla ve daha sonra kesilmiş taşlarla kaplı dar bir giriş yolu veya dromos; bir ila üç lento bloğu ile kaplı derin bir kapı eşiği veya stomion; ve yüksek tonozlu veya korbeli çatıya sahip dairesel bir oda veya thalamos. Tholos mezarlarının çoğu, genellikle lento çatlayıp yerinden çıktığında çökmüştür ve içindekiler büyük ölçüde yağmalanmıştır.

0