Andronovo Culture

Added byIN Cultures  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Don ve Yenisey nehirleri arasında, M.Ö. 2. binyıla tarihlenen güney Sibirya kültürü. Bu geniş alanda kültür nispeten tek tipti ve tarım büyük bir rol oynadı. Buğday ve arpa yetiştiriliyor, sığır, at ve koyun kullanılıyordu. Afansievo'nun yerini alan metal kullanan kültür (Altay'dan gelen cevherler), on kadar büyük kütük kulübe benzeri yarı yeraltı evinden oluşan yerleşimlerde yaşıyordu. Kase ve saksı şeklindeki kaplar düz tabanlı, düzleştirilmiş ve geometrik desenler, üçgenler, eşkenar dörtgenler ve mendereslerle süslenmiştir. Mezarlar ya taş sandıklarda ya da yer altı ahşap odalı muhafazalarda daraltılmış pozisyondaydı. Zengin mezarlardaki ahşap yapılar sosyal farklılaşmaya işaret ediyor olabilir. Andronovo kompleksi, güney Rusya'daki Kereste-Mezar (Rus Srubna) grubuyla ilişkilidir ve her ikisi de Hint-İran kültür bloğunun dallarıdır. Andronovolar, daha sonra Orta Asya ve Sibirya bozkırlarında yaşayan Karasuk göçebelerinin atalarıydı.

0