Afanasievo Culture

Added byIN Cultures  Save
added by

Güney Sibirya'nın Yenisey vadisinde Neolitik bir kültür. Hayvan yetiştiricisi ve avcı olan insanlar muhtemelen MÖ 3. binyılın sonlarında bölgeye taşınmışlardır. Kazılar, yuvarlak taş duvarlarla çevrili kurganların (alçak tümsekler) altındaki mezarları ortaya çıkardı. Mezarlarda damgalı dentat çömlekler, taş, kemik ve bronz aletler ve bazı bakır süs eşyaları vardı. Afanasievo halkı bölgedeki ilk yiyecek üreticileriydi; sığır, at ve koyun yetiştiriyorlardı, ama aynı zamanda avcılık da yapıyorlardı. Afanasievo'nun yerini MÖ 2. binyılın ortalarında Andronovo kültürü aldı.

0