Zeuxippos Ware

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Adını Konstantinopolis'teki Zeuxippos hamamlarından alan Bizans çanak çömlekleri; 12-13. yüzyıllara tarihlenmektedir.

0