Yazilikaya

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Boğazköy'ün hemen kuzeydoğusunda Hitit anıtı; Türkiye'nin doğusunda Hitit başkenti Hattuşa'nın bulunduğu yerdi. Kuzeydoğudaki bir girintiye (açık hava galerisi), çoğunluğu erkek figürlerden oluşan uzun bir geçit töreni oyulmuştur. Doğu galerisinde bir savaşçı alayının kabartması bulunur; karşı duvarda, koruyucu tanrısını kucaklayan ve önündeki kayaya uzun bir hançer saplanmış bir kralı gösteren büyük bir kabartma vardır. Kutsal alan, Hitit İmparatorluğu'nun Hurri dini ve kültürel etkisinin hakim olduğu son dönemi olan M.Ö. 13. yüzyılda Kral IV. Tuthaliyas tarafından tamamlanmıştır.

0