Xenogram

Added byIN Others  Save
added by

Başka bir dilde yazılmış ama kendi diliymiş gibi okunan bir kelime. Örneğin, Latince 'libra' anlamına gelen lb.'yi yazarız, ancak İngilizce'de "pound" olarak okuruz.

0