West Slope Ware

added by

Atina Akropolü'nün batı yamacında bulunan Helenistik dönem çanak çömlekleri, sade tasarımlarla dekore edilmişlerdir. Siyah-Parlak çanak çömleklerden evrimleşmiş ve beyaz ve sarı renkte bir miktar kesi barındırmaktadır. Korint ve Girit de üretim merkezleriydi.

0