Wessex

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Wessex krallığı, İngiltere'nin güneyinde, Wiltshire, Hampshire, Dorset, Devon ve Cornwall gibi bölgeleri kapsayan bir bölgede kurulmuş bir krallıktı. Krallık, 7. yüzyılda kurulmuş ve 10. yüzyılın ortalarına kadar sürdü. Wessex krallığı, diğer İngiliz krallıklarının birçoğunun yerleşim alanlarını ele geçirdi ve İngiltere'nin geri kalanını birleştirdi. Bu, İngiltere tarihinde büyük önem taşıyan bir dönem oldu ve İngiltere'nin birleşmesi için temel oluşturuldu.

0