Vein Quartz

Added byIN Others  Save
added by

Damar kuvars, magmatik kayaçların bulunduğu bölgelerde damarlarda bulunan nispeten saf bir kuvars türü.

0