Tutishcainyo

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Güney Amerika, Üst Amazon’un en eski yerlerinden biri olan Peru’nun doğusundaki Yarinacocha Gölü’nde insan yerleşimine dair kanıtlar bulunmaktadır. Ayırt edici kum veya kabukla temperlenmiş seramik, erken Tutishcainyo dönemine tarihlenen ve M.Ö. 2500-1300 yıllarına dayanan bir döneme ait oymalarla süslenmiştir. Ayrıca sazdan yapılmış ve çamurla sıvanmış yapılar da bulunmaktadır.

0