Tortoise Core

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Taş alet yapımında, Levalloisian kültürüne özgü, bir kaplumbağa kabuğu şekline sahip belirgin bir çekirdek. Bir çakmaktaşı yumrucusu, bir kaplumbağayı andıran bir çekirdek oluşturmak için hazırlanır ve buradan kırıntılar çıkarılır.

0