Tiryns

added by

Tiryns, Yunanistan'da Mikenlerin bir kalesi ve önemli bir Tunç Çağı merkezidir. Yöneticilerinin sarayı, revaklı bir avluya açılan bir megarondur ve Minos stilinde fresklerle süslenmiştir. Boğa sıçratma ayininin günümüze ulaşan en iyi temsillerinden birini ve bir süs tabutu taşıyan bir saray hanımının freskini burada görmek mümkündür. Kiklopik duvarları, galeriler içerir. Yerleşim, Erken Tunç Çağı'ndan itibaren işgal edilmiş, ancak saray ve devasa savunma duvarı MÖ 1400'lerde yapılmıştır. Kazılarda ayrıca Erken Helladik bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Tiryns, diğer Miken yerleşimleri gibi MÖ 1200'lerde yok edilmiştir.

0