Thericleian Ware

added by

Gümüş, terebinth ağacı (fıstık) ve kil üzerinde kullanılan MÖ 5.-3. yüzyıllara ait bir bezeme türü. Nervürlü ve siyah bir renk ile karakterizedir. Korintli bir çömlekçi olan Therikles'in tekniği geliştirdiği söylenmektedir.

0