The Seven Churches

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Yedi Kiliseler, İncil'in Yeni Ahit'inin son kitabı olan Vahiy Kitabı'nda bahsedilen yedi erken Hristiyan cemaatini ifade eder. Bu kiliseler, günümüz Türkiye'sinin bir parçası olan Roma eyaleti Asia'da bulunmaktaydı. Yedi Kilise, özellikle Vahiy Kitabı'nın 2. ve 3. bölümlerinde, her kilisenin elçi John'dan bir mektup aldığı yerde özel olarak ele alınır. Sırasıyla Vahiy'de bahsedilen Yedi Kilise şunlardır: Efes, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia ve Laodikeia. Bu kiliselere yazılan mektuplar, her bir kilisenin ruhsal durumu, övgüye değer eylemleri ve düzeltme gerektiren alanları ele alır. Mesajlar genellikle tevazu, dayanıklılık ve sadakat konularında öğütlere sahiptir. Mektuplar, birinci yüzyılda belirli kiliselere yazılmış olsalar da, birçok bilgin bu mektupları hem tarihsel hem de kehanet anlamında yorumlar. Bu kiliseler, Hristiyan teolojisi ve eskatolojisinin önemli ve sembolik bir yönünü korur.

0