Terminus Ante Quem

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

"Önceki son" anlamına gelen Latince cümle - bir tabakanın, özelliğin veya eserin bırakılmış olması gereken tarih. Terim, eserler için göreceli bir kronolojik tarih tanımlamak veya bir sitenin stratigrafisinde sabit noktalar sağlamak için kullanılır. Bir yatak, içinde bulunan malzeme ile güvenli bir şekilde tarihlendirilebiliyorsa - örneğin, bir katmanın üzerinde bulunan MS 2. yüzyıla tarihlenen madeni paralar, bu yatak için MS 2. yüzyıla ait bir terminus ante quem sağlar. Bazı durumlarda, bu tür bir "tarih", araya giren mevduat için bir tarih aralığı oluşturmak üzere daha önceki bir aşamadaki bir terminus post quem ile birleştirilebilir. Bu tür tarihleme, bir şeyin başka bir şeyden daha geç veya daha önce olamayacağını göstermek için kullanılır.

0