Termera

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Termera (Eski Yunanca: Τέρμερα), Termerum veya Termeron (Τερμερον) olarak da bilinir, Halikarnas yarımadasının güney kıyısında, Termerium Burnu yakınında, antik Karia'nın bir denizcilik kentiydi. Bizanslı Stephanus yanlışlıkla kenti Likya'ya atfeder. Bir polis (şehir devleti) idi ve Delian Birliği'nin bir üyesiydi. Romalılar döneminde bu Dorian kasabası özgür bir şehirdi. Suda'ya göre bu yer, Karya hükümdarları tarafından hapishane olarak kullanılan Τερμέρια κακά meşhur ifadesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yunan mitolojisinde adını aldığı Termerus tarafından kurulmuştur. Muğla, Bodrum'da Asarlık yakınında yer almaktadır.

0