Tanis

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Mısır'ın kuzeydoğu Nil Deltası'ndaki en önemli arkeolojik alan ve Geç Dönem'de (MÖ 747-332) Aşağı Mısır'ın 14. nomesinin başkenti ve bir dönem tüm ülkenin başkenti olarak bilinir. Ramessid ve 21. Hanedanlık firavunları tarafından inşa edilen devasa kerpiç tapınak çevresi duvarları bulunmaktadır. Bu alan, MÖ 1070-715 civarındaki 21. ve 22. Hanedanlıklara ait zengin kraliyet mezarlarıyla en iyi bilinir. Gümüş tabutlar, altın maskeler ve altın ile gümüş mücevherler bulunmuş ve mezarlar ile bazı lahitler daha önceki dönemlerden yeniden kullanılmıştır. Tanite Hanedanlığı, Mısır'ın 21. hanedanlığıdır (MÖ 1075-945). 22. Hanedanlığın firavunları, topraklarının daralmasının çöküşüne kadar Tanis'te kalmaya devam ettiler, bu da MÖ 712 civarında gerçekleşti.

0