Tammuz

Added byIN God Names  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Kutsal Evliliğin doğurganlık ritüellerinde öne çıkan Sümer tanrıçası İştar'ın eşi. Öldükten sonra yeraltı dünyasının tanrısı olmuştur.

0