Syncretism

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Mısır dininin gelişiminin temel bir yönü olan, iki veya daha fazla tanrının tek bir kültün nesnesinde kaynaştırıldığı bir süreç.

0