Syncretism

Added byIN Others  Save
added by

Mısır dininin gelişiminin temel bir yönü olan, iki veya daha fazla tanrının tek bir kültün nesnesinde kaynaştırıldığı bir süreç.

0