Sounion

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Attika, Yunanistan'daki, MÖ 5. yüzyılın ortalarına tarihlenen Poseidon Tapınağı'nın bulunduğu burun. Bu klasik kutsal alan muhtemelen MÖ 7-8. yüzyıla kadar uzanmaktadır ve geleneksel olarak kaçak köleler için bir sığınak olarak popülerdi. MÖ 413'te burun çevresini saran önemli bir duvarla güçlendirildi. Bir gemi barınağı keşfedildi ve MÖ 5. yüzyıldan Roma dönemine kadarki evlere dair kanıtlar var. Mermer Poseidon Tapınağı'ndan önce, görünüşe göre MÖ 480'de işgalci Persler tarafından yıkılan bir kireçtaşı versiyonu vardı. Ana kutsal alanın kuzeyinde, iki tapınağın kalıntılarını çevreleyen daha küçük bir kutsal alan (temenos) bulunur. En iyi bilinen kouros, Sounion'daki Poseidon tapınağından gelen devasa heykeldir.

0