Snake Goddess

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Knossos'taki Minos sarayının kalıntılarındaki en ilgi çekici arkeolojik buluntulardan biri, geleneksel olarak "Yılan Tanrıçası" olarak tanımlanan yukarıdaki figürdü. Minos kültürü MÖ 2. binyılın ortalarında gelişti. Başta Girit adası olmak üzere Ege adalarına odaklanan bir saray kültürüydü. Kültür, Girit'i yöneten efsanevi Kral Minos'un adını almıştır. Kral Minos ve Minotor efsanesi, Yunan tarihinin MÖ 8. yüzyıldan sonraki tarihi döneminde çok popülerdi. Diğer efsaneler gibi, Girit kralının zenginliğine atıfta bulunan bir gerçeklik payı vardır, ancak bu büyük ölçüde sonraki dönemin bir uydurmasıdır. Minoslular yazıya sahipken, büyük ölçüde defter tutmak içindi ve bu döneme ait bir edebiyat yok. Dolayısıyla, bu fayans nesnesi gibi bir nesne ortaya çıkarıldığında, anlamı hakkında spekülasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Geleneksel olarak Yılan Tanrıça olarak adlandırılsa da, bunun bir tanrı ya da rahibe olduğundan emin değiliz.

0