Shu

Added byIN God Names  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Mısır dininde yalnızca Atum tarafından yaratılan hava ve güneş ışığı tanrısı. Shu ile kız kardeşi ve arkadaşı Tefnut (nem tanrıçası), Heliopolis'in Ennead'i adı verilen dokuz tanrıdan oluşan grubun ilk çiftiydi; Nut ve Geb onların çocuklarıydı. Bazı Orta Krallık metinlerinde Shu'ya ilkel yaratıcı tanrı statüsü verildi.

0