Sherd

 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Çömlek kırığı, arkeolojik önemi olan herhangi bir çanak çömlek parçası. İyi korunmuş oldukları için arkeolojik kayıtlar için önemlidirler.

0