Schlepp Effect

Added byIN Others  Save
added by

Schlepp etkisi, arkeolojide kullanılan bir terimdir. Schlepp etkisi, bir arkeolojik alanda bulunan bir öğenin, çevresindeki diğer öğelerin yerlerini değiştirerek oluşturduğu etkiyi ifade eder. Bu etki, çoğunlukla arkeolojik kazılarda gözlenir ve arkeologlar tarafından incelenir. Schlepp etkisi, arkeolojik alanlarda bulunan öğelerin hareketlerinin ve yerlerinin değişmesine neden olur. Örneğin, bir arkeolojik alanda bulunan bir taşın, çevresindeki diğer taşların yerlerini değiştirmesi Schlepp etkisi olarak adlandırılır. Schlepp etkisi, arkeolojik alanlarda bulunan öğelerin hareketlerini ve yerlerini anlamak için çok önemlidir.

0