Sais

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Sais, Mısır'ın Batı Nil Delta bölgesinde bulunan antik bir kenttir. MÖ 6. yüzyılda, Sais, Mısır'ın 26. bölgesi olan Sais Bölgesi'nin başkenti olarak kurulmuştur. Sais, Mısır'ın en eski kentlerinden biri olarak kabul edilir ve MÖ 7. yüzyılda, Mısır'ın başkenti olarak kullanılmıştır. Sais, MÖ 4. yüzyılda, Pers İmparatorluğu tarafından ele geçirildi ve MÖ 332'de, Makedonyalı İskender tarafından fethedildi. Sais, antik Mısır tarihinde önemli bir rol oynadı ve MÖ 7. yüzyılda, Mısır'ın başkenti olarak kullanıldı. Sais, antik Mısır'da önemli bir tapınak merkeziydi ve MÖ 5. yüzyılda, Neith Tapınağı inşa edildi. Tapınağa göre, Neith, Sais'te doğmuş ve burada ölen bir tanrıça olarak kabul edilirdi. Sais, aynı zamanda antik Mısır'da önemli bir ticaret merkeziydi. Sais'teki arkeolojik kazılar, antik Mısır'daki çeşitli kültürlerin etkilerini göstermektedir.

0