Rock Alignment

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Kaya hizalaması, tipik olarak çöl ovalarında bulunan kayaların düzenlenmesiyle oluşturulan bir tasarım; genellikle görüntünün tamamı yalnızca havadan fark edilebilir.

0