Proto-Neolithic

Added byIN Periods  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Epipaleolitik'in avcı-toplayıcı kültürleri ile Çanak Çömleksiz Neolitik'in çiftçi kültürleri (c 9300-8500 BC) arasında bir geçiş dönemi. Terim çeşitli şekillerde kullanılmaktadır, ancak burada Levant'ın Çanak Çömlek Öncesi Neolitik A'sını ve hayvan ve bitkilerin evcilleştirilmesi ve çanak çömlek üretimi gibi karakteristik Neolitik özelliklerin benimsenmesinin ilk aşamalarını içermektedir.

0