Proto-Maiolica

added by

Sicilya ve Güney İtalya'da 1200'lerden kısa bir süre önce başlayıp 15. yüzyıla kadar yapılan bir tür kalay sırlı kap grubu. Bu kapların ortaya çıkışı, Kuzey Afrika'dan, özellikle Mağrip'ten kalay sırlı çanak çömlek ithalatıyla aynı zamana denk gelir. Sır uygulanmadan önce testiler ve kaseler genellikle çeşitli hayvanlarla veya çeşitli renklerde armalarla boyanırdı. En iyi bilinen proto-maiolica'lar Kuzey Apulia'dandır; yerel köylere ve Adriyatik üzerinden Yugoslavya'ya yoğun bir şekilde takas edilmiştirler.

0