Poseidon

Added byIN God Names  Save
added by

Poseidon, engin denizlere, yer sarsıntılarına, tufanlara, kuraklık dönemlerine ve soylu atlara hâkim olan bir Olimpos tanrısı olarak bilinirdi. Onun görünüşü, kara sakalıyla ve üç çatallı bir mızrakla (üç çatallı bir balıkçı mızrağı) donatılmış, oldukça kuvvetli, tam anlamıyla gelişmiş bir figüre bürünmüştü.

0