Pollen Influx

Added byIN Others  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Belirli bir zaman diliminde sabit bir hacme dahil edilen polen tanelerinin tahmini sayısı. Eğer polen akışı biliniyorsa, belirli bir sediman hacmindeki yılların tahmini yapılabilir.

0