Pollen Influx

Added byIN Others  Save
added by

Belirli bir zaman diliminde sabit bir hacme dahil edilen polen tanelerinin tahmini sayısı. Eğer polen akışı biliniyorsa, belirli bir sediman hacmindeki yılların tahmini yapılabilir.

0