Pistoxenos Painter

Added byIN Artists  Save
 We keep Archaeologs ad-free for you. Support us on Patreon or Buy Me a Coffee to keep us motivated!
added by

Gerçek adı bilinmeyen, Atinalı, kırmızı figür tekniği ile vazo ressamlığı yapan sanatçı. Stilinin tutarlı bireysel özellikleri, eşsiz bir sanatsal kişiliğinin var olduğunu göstermektedir. Çoğunlukla kırmızı figür çalışarak Geç Arkaik vazo resim sanatının inceliklerini Erken Klasik üslup haline getirmiş ve beyaz tonlarda muhteşem eserler üretmiştir.

0